Novetat #1: El nostre club treballarà la psicologia esportiva la propera temporada

El BC Sant Joan Despí treballarà la psicologia esportiva amb els seus jugadors i jugadores
Per la temporada 2023-2024, el nostre club ha signat un acord amb l’empresa ROGER ESTELLER FULL CURT S.L., que amb el suport de la Facultat de Psicologia de la Universitat Barcelona ha desenvolupat una interfície web des de la qual els nostres jugadors/es hauran d’emplenar una sèrie de qüestionaris, en funció de la seva edat, on es contemplaran molts aspectes al voltant de com la pràctica esportiva, els entrenaments i la competició els fan sentir individualment, en l’entorn de l’equip i/o les implicacions de la pràctica esportiva en el seu dia a dia, estudis, amics, família, etc. En aquest LINK trobareu més informació.

Aquests qüestionaris es realitzaran 2 cops durant la temporada (anàlisis d’evolució) i donaran com a resultats uns informes individuals i d’equip on diferents mètriques ens ajudaran a veure quins punts forts i quins punts febles es detecten en l’entorn d’un equip envers la seva motivació, compromís, relació amb l’entrenador, etc.

Hi haurà informes també per a tots els nostres entrenadors i entrenadores que també podran conèixer en quins aspectes podran millorar a l’hora de relacionar-se, motivar o arribar millor als seus jugadors i jugadores.

Tot aquesta anàlisi de resultats es farà amb el suport d’un grup de psicòlegs de l’empresa que a més proporcionarà hores d’assessorament presencials amb els nostres entrenadors/es, amb equips on potser cal implementar dinàmiques de grup específiques per millorar algun punt feble detectat o, fins i tot, xerrades amb famílies per entre tots ajudar als nostres jugadors/es a gaudir de l’esport que practiquen, a mantenir una millor cohesió de grup amb els companys/es, a entendre millor que espera l’entrenador/a d’ells i, per tant, millorar el seu rendiment esportiu.

Què és la psicologia esportiva?
La psicologia de l’esport és la branca de la psicologia que estudia (analitzant-lo sota un prisma científic) els processos cognitius, emocionals i conductuals d’un individu a l’hora de practicar una disciplina esportiva.

Estudia com els factors psicològics afecten l’esport, el rendiment esportiu, l’exercici i/o l’activitat esportiva. Una de les principals funcions és ajudar els esportistes a utilitzar la psicologia per millorar el rendiment esportiu i la salut mental.

A través de la psicologia esportiva es poden investigar els beneficis que comporta la pràctica d’un esport per al benestar mental i físic d’un individu. Però també analitza com aquestes variables poden afectar el rendiment físic i esportiu de l’esportista. A les seves investigacions es contemplen també els factors
ambientals i fisiològics que influeixen en l’activitat física.


Què treballa la psicologia esportiva?
Hi ha dos vessants que es poden aplicar:
• Assessorament o orientació
• Teràpia

En el primer cas ens referim al coach o assessor esportiu. Durant aquest vessant, el psicòleg analitza el funcionament de l’esportista i equip, i duu a terme la programació d’estratègies per optimitzar-ne el rendiment. El funcionament psicològic d’un esportista és igual de transcendental per al rendiment que el funcionament físic, tècnic i tàctic/estratègic.
Mentre que en el vessant terapèutic, el psicòleg avalua i intervé en els problemes emocionals de l’esportista que li estan impedint assolir els seus objectius: estrès, baixa autoestima, depressió…