Normativa

El bàsquet és un esport d’equip i com a tal la suma de l’esforç individual de cadascun dels seus components és el més important per assolir objectius esportius i actitudinals del grup.

Per tant, cal que tots els jugadors/es treballin amb esforç, de manera constant, aprenent a conviure dins del grup i respectant l’ordre i disciplina establerts. Educar en una pràctica esportiva amb VALORS és el nostre objectiu.

A partir d’aquesta premissa sorgeixen les normes de conducta i actuació per a jugadors/es del BC Sant Joan Despí:

 • Adquirir el compromís d’assistència a tots els entrenaments i partits de l’equip durant la temporada. Avisar de la falta a un entrenament o partit amb la màxima antelació possible a l’entrenador/a.
 • Adquirir igualment, el compromís d’assistència als entrenaments de tecnificació per categoria programats durant la temporada.
 • Participar i col·laborar de forma activa en les diferents activitats organitzades pel club de manera excepcional (actes populars, sortides, torneigs, casal d’estiu, etc.)
 • Arribar amb puntualitat als entrenaments (segons el temps indicat per l’entrenador/a) i als partits (no fent tard a l’hora de convocatòria imposada per l’entrenador/a).
 • Mantenir una actitud d’ordre i bona conducta dintre dels diferents recintes esportius, tot respectant el material (pilotes, cistelles, banquetes, etc.) i les instal·lacions (bancs i dutxes dels vestuaris, lavabos, passadissos, etc.). (1)
 • Respectar i complir les instruccions i normes establertes per l’entrenador/a i mantenir una actitud de respecte envers ell/a durant els entrenaments/partits. (2)
 • Col·laborar en crear un bon ambient de convivència tant a la pista com dins del vestidor amb la resta de companys/es de l’equip. (2)
 • Respectar l’actuació arbitral als partits i als jugadors dels altres equips no mostrant ni actuant de manera violenta o antiesportiva. (2)
 • La samarreta i pantalons curts oficials de joc, així com la samarreta d’escalfament, són pels partits i no es poden utilitzar durant els entrenaments (ja que es poden perdre i/o no estar nets pel partit).En cas de pèrdua és obligatori que el jugador/a compri la roba necessària si vol continuar participant a la competició. (3)
 • Els jugadors/es del BC Sant Joan Despí es vinculen amb el club des del moment que formalitzen la seva inscripció fins al dia 31 de maig de la present temporada (inclòs), quedant prohibit que participin en entrenaments i partits amb altres equips d’altres clubs. (4)
 • Col·laborar amb la resta d’equips del club tot acceptant les propostes de col·laboració en entrenaments i/o partits amb l’equip/s de la categoria/es superior/s. La coordinació i direcció tècnica esportiva tindrà l’última paraula davant de conflictes en la rotació d’entrenaments i/o partits.
 • Adquirir uns hàbits de neteja personal després de la realització de l’activitat física tot portant una roba i calçat específic per realitzar els entrenaments i partits i un altre per tornar a casa després de dutxar-se al poliesportiu. (5)
 • El club té en marxa un programa anomenat: “La fruita també juga” amb el que volem fomentar els hàbits saludables en l’alimentació dels nostres jugadors/es de minibàsquet (prebenjamins, preminis i minis). Aquest programa recomana als nens/es de minibàsquet a menjar una peça de fruita al finalitzar cada entrenament.

———————————————————-

(1) El mal ús d’aquest material i/o instal·lacions podrà suposar el reintegrament dels danys causats i/o la retirada del dret d’ús (de manera temporal o definitiva) dels vestuaris de les instal·lacions esportives.

(2) Les faltes actitudinals que es puguin produir durant els entrenaments i partits podran suposar l’exclusió del jugador/a del equip de forma temporal o indefinida segons la gravetat de l’actuació o la reiteració d’aquestes actituds incorrectes. En cas de rebre sancions econòmiques imposades per part de la FCBQ per comportaments antiesportius durant els partits, aquestes hauran de ser abonades per part del jugador/a.

(3) Us recomanem comprar la samarreta reversible d’entrenaments per evitar l’ús de la roba dels partits.

(4) Actuar contra aquesta norma suposarà una denuncia davant la Federació Catalana de Basquetbol amb la qual signeu la llicencia federativa per tota la temporada vinculada a la nostra entitat.

(5) La dutxa tot just en acabar l’activitat física és recomanable per a la relaxació dels músculs i la tornada a la calma i per evitar sortir suant al carrer (refredats, etc.). Aquest hàbit s’adquireix des de petits i pren major rellevància amb l’edat i l’augment de l’esforç físic realitzat als entrenaments i partits.