Aplicació PlayOff

Per tal de millorar la gestió, tant interna com externa, així com la comunicació amb les famílies, des del BCSJD fem servir l’eina de Playoff Informàtica.

Tens dues opcions per accedir a aquesta eina:

Per tal de poder fer-la servir es necessari registrar-se prèviament. En el següent LINK tens tota la informació de com fer-ho

Des de l’aplicació podràs:

  • Veure les Dades relacionades amb el jugador/a
  • Consultar els Rebuts, tant els pagats com els que estan pendents de pagament i la data en què es farà el càrrec
  • Rebre les Comunicacions per part del club (junta i secretaria)
  • Veure l’Assistència del jugador/a als entrenaments (només via web)
  • Rebre Activitats programades
  • Rebre Notificacions (només via app)
  • Consultar els Documents relacionats amb el jugador/a (ex: Revisió mèdica).
  • Rebre Notícies i promocions tant del club com dels nostres Patrocinadors (apartat Documents).