Quotes i Sol.licituds d’inscripció – Temp. 2020-21

La quota anual (*) varia en funció de la categoria i nivell de competició de cada equip:

1.- ESCOLETA (prebenjamins) – 425€

2.- Equips que participen a CAMPIONATS DE PROMOCIÓ DE BARCELONA (categories premini, mini, preinfantil, infantil i cadet) – 475€

3.- Equips que participen a CAMPIONATS TERRITORIALS DE BARCELONA (júniors, s25 i sèniors) – 550€

4.- Equips que participen a CAMPIONATS DE CATALUNYA (categories preinfantil en amunt) – 600€

Adicionalment, s’hauran d’abonar 25€ extres a la quota en concepte de col·laboració amb la venda de loteria de Nadal. Aquest import es podrà recuperar amb la venda d’un talonari sencer de 25 participacions. Si no voleu participar en la venda de loteria no podreu recuperar aquesta aportació.

L’import total es repartirà en 3 quotes de la següent manera:

 • 1a quota: en formalitzar la sol.licitud d’inscripció (mateix import per a tots/es els jugadors/es: 225€).

Es realitzarà a través d’ingrés bancari al següent compte del Banc Sabadell – ES72 0081 0015 5700 0132 2843. Imprecindible indicar:

 1. Beneficiari: BC SANT JOAN DESPÍ
 2. Concepte: Any de naixement, Nom i Cognoms del jugador/a
 • 2a quota: mitjans de Novembre
 • 3a quota: mitjans de Gener

Els jugadors/es amb germans/es més grans al club tindran un descompte del 40% a la quota anual

Aquesta temporada 2020-2021 les sol.licituds d’inscripció s’hauran de presentar Telemàticament fent servir el següent FORMULARI abans del 15 de Juliol. Serà imprecindible tenir:

 • Compte Gmail
 • Justificant de transferència de la 1a quota (format pdf/imatge)
 • Equip en el que jugaràs (si encara no ho saps consulta el teu coordinador esportiu).

Únicament en casos especials (ex: beques) es podrà gestionar presencialment a la secretaria del club. Horari de dilluns a dijous de 18h a 20h.

(*) NOTA INFORMATIVA: ATURADES ACTIVITATS DEGUT A REBROTS COVID-19 TEMPORADA 2020-2021
En previsió que durant la temporada 2020-2021 hi pugui haver alguna nova aturada de l’activitat degut als rebrots del COVID-19, el BC Sant Joan Despí, es compromet a retornar una part de les quotes proporcionalment amb els dies d’aturada d’entrenaments o partits segons les següents condicions establertes (tot mantenint el sou dels entrenadors contractats):

 • De 0 a 15 dies d’aturada NO hi haurà devolució.
 • De 16 a 45 dies d’aturada es tornarà el 50% de la quota corresponent als dies aturats.
 • Del 46 en endavant es retornarà el 75% de la quota corresponent als dies aturats.

En cas que hi hagi més d’un període d’aturades, els dies s’aniran sumant, i al final de temporada es regularitzarà la quota en base als dies aturats.

Adjuntem un exemple de devolució:

 • Calculem els dies d’entrenaments i partits que tenim en tota la temporada: 156 (comptant 3 dies d’entrenament +1 partit a la setmana).
 • Per una quota de 475€ (la loteria no es torna), surt a 3€ al dia.
 • Suposem que s’hagi d’aturar l’activitat des de 9/11/2020 fins al 8/12/2020 (ambdós inclosos) i a la primavera hem de tornar a fer una segona aturada des del 8/03/2021 fins al 18/04/2021.
 • A final de temporada es retornaria el següent: 60€.
 • Del 09/11/2020 fins al 23/11/2020.- (15 dies) NO es retorna res.
 • Del 24/11/2020 fins al 8/12/2020.- (15 dies) Es retorna 50% dels dies d’entrenament o partit, és a dir, 4 dies a la setmana per tant 8 dies x 3€ x 50% = 12€
 • Del 08/03/2021 fins al 22/03/2021.- (15 dies) Es retorna 50% dels dies d’entrenament o partit, és a dir, 4 dies a la setmana per tant 8 dies x 3€ x 50% = 12€
 • Del 23/03/2021 fins al 18/04/2021.- (27 dies) Es retorna 75% dels dies d’entrenament o partit, és a dir, 4 dies a la setmana per tant 16 dies x 3€ x 75% = 36€